Đăng nhập | Đăng ký ngay
Hệ thống thông tin và giải trí Việt Nam
Dịch vụ mua mã Thẻ cào – Thẻ game trực tuyến Dịch vụ nạp tiền điện thoại Dịch vụ thanh toán hóa đơn di động trả sau
> Quên mật khẩu
Làm thế nào để bạn lấy lại được mật khẩu
Bước 1: Nhập vào tên tài khoản truy nhập

Nhập tên tài khoản truy nhập của bạn vào đây, chú ý không phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường.
Khi bạn gửi yêu cầu, bạn sẽ nhận được email tại địa chỉ bạn đã đăng ký thông báo về mã kích hoạt tài khoản và mật khẩu mới. Hãy nhớ rằng mật khẩu mới chỉ có giá trị sau khi bạn thực hiện việc kích hoạt lại tài khoản.

Bước 2: Xác nhận yêu cầu

Email sẽ hướng dẫn bạn cách để xác nhận lại yêu cầu này.
Khi việc kích hoạt lại tài khoản thành công, bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng mật khẩu mới.
Bạn hãy hoàn thành đầy đủ các mục
Tên tài khoản truy cập

Kiểm tra Mã đăng ký
Xác nhận mã an toàn
Bạn hãy hập 6 chữ số hiển thị trong hình ảnh vào đây.
Code Bit  Code Bit  Code Bit  Code Bit  Code Bit  Code Bit